در نظربازی ما...

فتوبلاگ یا آلبوم عکس مجازی من و شاید ما

دهان و گوش
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٢  کلمات کلیدی:

 
مهربانتر گرمتر
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

 
وسواس العکاس
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

 
قیصر روم عشق
ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

 
انگشت به دهان مادر
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

گوست 2005 ، نیجر: مادر و فرزند در یک مرکز اورژانس توزیع غذا


 
حافظ خلوت نشین
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

 
دهان دوخته
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

 
سیاه و ...سیاه
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱  کلمات کلیدی:

آوریل 1980 ، اوگاندا: یک پسر دچار سوء تغذییه شدید. عکاس این عکس  وقتی
که فهمید همان مؤسسه‌ای که از انتشار این عکس به مدت 5 ماه خودداری کرده است ،
عکس را وارد رقابت عکاسی کرده است ، بسیار ناراحت شد. وقتی عکس برنده
جایزه "بهترین عکس خبری سال" شد ، عکاس  بسیار برآشفت ، چون مخالف
برنده شدن در رقابت‌های عکاسی از راه انتشار عکس افراد گرسنه و در حال مرگ بود.