در نظربازی ما...

فتوبلاگ یا آلبوم عکس مجازی من و شاید ما

...
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۳۱  کلمات کلیدی:


 
سایه همسایه
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٤  کلمات کلیدی:


 
عصر اطلاعات
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٠  کلمات کلیدی:


 
واژه گنجشک
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٠  کلمات کلیدی:

عکس از مجید رحمانی

گنجشک واژه ای است که بر خط سیم ها

با دست تو نوشته شده از قدیم ها


 
خانه
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٠  کلمات کلیدی:


 
مارگزیده
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۳  کلمات کلیدی:

 

A. The first photo was taken when the Chinese president went to US.

 

 A. The first photo was taken when the Chinese president went to US.

B. The second photo was taken when Bush went to China
.
The second photo was taken when Bush went to China